Regulamin

Regulamin

Regulamin wyjazdu do Szczyrku

 1. Organizatorem wjazdów do Szczyrku zaliczających wychowanie fizyczne jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej. Zajęcia narciarskie prowadzą pracownicy SWFiS PW posiadający uprawnienia PZN lub UKFiT.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru wychowania fizycznego jest wzięcie czynnego udziału w zajęciach dydaktycznych z instruktorem podczas dwóch wyjazdów w semestrze.
 3. Dla uczestników jadących po raz pierwszy obecność na spotkaniach informacyjnych jest obowiązkowa.
 4. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zbiórki (godzina wyjazdu i zajęć).
 5. Wymagane jest przestrzeganie terminów płatności. Wpłat dokonuje się przelewem na konto Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, 00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a podając następujące dane: nazwisko i imię, dyscyplina (narty/snowboard), turnus (T3), rodzaj wpłaty (zaliczka/wpłata 1).
  Bank: PEKAO S.A.
  Numer konta: 20 1240 1053 5111 6430 0010 0091
 6. Zasady płatności:
  • zaliczkę 390 zł lub całą kwotę należy wpłacić w ciągu 7 dni po ukazaniu się listy zakwalifikowanych na stronie,
  • wpłatę 1. w wysokości 600 zł należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed terminem pierwszego wyjazdu.

   UWAGA! W przypadku rezygnacji z wyjazdu zaliczka przepada.

 7. Osoby, które rezygnują z wyjazdu mają obowiązek zawiadomić organizatora.
 8. Uczestnicy wyjazdu będą zakwaterowani w D.W. Panorama-Centrum, ul. Wczasowa 20 w Szczyrku. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienką. W przypadku dużej ilości osób organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca noclegu na hotel o zbliżonym standardzie.
 9. Dojazd do Szczyrku odbywa się autokarem. Istnieje możliwość samodzielnego przyjazdu, ale dopiero po zapełnieniu autokaru. Wtedy cena jednego wyjazdu wynosi 415 zł. Zasady płatności: zaliczka (330 zł), wpłata 1. (500 zł).
 10. Z uwagi na sportowy charakter wyjazdu, obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych podczas zajęć dydaktycznych, podróży autokarem oraz w pomieszczeniach hotelowych (poza kawiarnią).
 11. Uczestnicy wyjazdu muszą posiadać odpowiedni strój i sprzęt sportowy na zajęcia. Na miejscu istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego.
 12. Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają koszty karnetów na stoku.
 13. Usprawiedliwienie nieobecności zwolnieniem lekarskim nie stwarza podstaw do zaliczenia zajęć wychowania fizycznego. Nieobecność na wyjeździe należy odrobić na zajęciach innego rodzaju.
 14. We wszystkich kwestiach nieobjętych regulaminem decyduje mgr Agnieszka Sikorska-Szyplińska.

Proszę o ograniczenie liczby telefonów i maili do takich, które zawierają istotne i mądre pytania, na które odpowiedzi nie ma w niniejszym regulaminie oraz na stronie www!