Korekta list

Korekta list

Pojawiły się nowe listy. Zmiany na nich związane są z przeniesieniem kilku osób z turnusu pierwszego na drugi. 22 października mija termin, w którym mają dotrzeć wpłaty zaliczek zgodnie z regulaminem. Postaram się uaktualnić listy na podstawie wpłaconych zaliczek 23 października wieczorem.

Comments are closed.